Referenciáink az éghajlatvédelem és az energiagazdálkodás területén

 

 

2020. év

 

  Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv kidolgozása Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata részére

 

2019. év

 

  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat illetékességi területére elfogadott SECAP programelemeinek végrehajtása

 

♦  Közreműködés Fenntartható Energia Akciótervek kidolgozásában Encs, Tolcsva, Bőcs, Kistokaj, Bükkábrány települések részére

 

♦  Közreműködés Kisvárda Város részére készítendő Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) készítésében

 

 ♦  Település-vezetői Éghajlati Akadémia (TÉA) koncepció és programterv kidolgozása

 

2018. év

 ♦  Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás projekt keretében képzési módszertan és tananyagfejlesztés minőségbiztosítása

 

 ♦  Éghajlatvédelmi képzések az önkormányzati és közüzemi vállalatok, várostervezési és városgazdálkodási társaságok vezetői számára projekt keretében a képzési módszertan minőségbiztosítása

 

 ♦  Közreműködés Tiszaújváros Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálatában, valamint Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozásában

 

 ♦  Ózd Város Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata, valamint Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Kazinvbarcika Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Sajószentpéter Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) kidolgozása

 

 ♦  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat számára Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása

2017. év

 ♦  Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten projekt keretében lektorálási, tanácsadói, disszeminációs feladatok ellátás

2015. év

♦  A KEOP-on kívüli közösségi források felhasználásával elért hazai energia és CO2 megtakarítások felmérése (2007-2013), és arra        alapozottan a 2014-2020-as uniós költségvetési időszak megtakarítás-elszámoló modelljének koncepcióváltozata kidolgozása” - lakossági konstrukciók

 

♦  Műszaki szakértői feladatok ellátása a "Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízműben fejlesztési projekt előkészítése” című, KEOP-7.9.0/12-2014-0001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan

 

♦  Műszaki szakértői feladatok ellátása a "Regionális Vízművek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztési projekt előkészítése” című KEOP-7.9.0/12-2014-0030 azonosító számú projekthez kapcsolódóan

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében szakmai értékelői, tanácsadói feladatok (KEOP-7.9.0/12-2013-0034) ellátása

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12- 2013-0034)
fókuszcsoportos interjúk és szakmai workshopok megszervezése, lebonyolítása

 

Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12- 2013-0034)
képzési koncepció, tantárgyi tematikák, tantervek készítése a Zöld Monitoring Program megalapozásához

 

2014. év

 ♦  A második Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEHCsT-2) felülvizsgálatához és a harmadik Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv ( NEHCsT-3) szükséges energetikai háttérelemzésének elkészítése

 

 ♦  Közreműködés Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (MNCST) célértékeinek felülvizsgálatában

 

 ♦  Közreműködés az Épületrekonstrukciós Intézkedési Keretrendszer (ÉrIK) Koncepcionális és Megvalósíthatósági Tanulmányának elkészítésében

 

2013. év

♦  Értékelő tanulmány készítése az éghajlat politika fenntarthatósági összefüggéseiről

 

♦  Az éghajlati sérülékenység vizsgálathoz szükséges vizsgálatok lefolytatása, valamint elemző-értékelő tanulmány készítése

 

♦  Energetikai Intézkedési Adatbázis elkészítése a Nemzeti Energiastratégia felülvizsgálatához

 

♦  A területi éghajlati érzékenységi és kitettségi elemzésekhez és értékelésekhez szükséges vizsgálatok lefolytatása, valamint elemző-értékelő   tanulmány készítése

 

2012. év

♦  Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) koncepcionális és megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása

 

♦  Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszaki programterületeinek minőségbiztosítása: Energiahatékonyság és Megújuló energiák programok

 

♦  Hazai Dekarbonizációs Útiterv (HDU) kidolgozása

 

♦  Az EU2020 stratégia klímapolitikával kapcsolatos szakértői anyagok készítése

 

2011. év

♦  A 2. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (NEEAP-2) elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok és számítások

 

♦  Tananyagfejlesztés: Klímaprogramok, klímastratégiák

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Közreműködés „A 2011-es magyar EU elnökség - városi klímavédelem" témájában készülő kézikönyv kidolgozásában

 

♦  Az éghajlatváltozás turizmusra gyakorolt hatásának és az alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálata

 

♦  Környezeti vizsgálati elemzés és bevezethetőségi vizsgálat az Éghajlatvédelmi Kerettörvény tervezetéhez

 

♦  Az éghajlatváltozásból eredő kistérségi sérülékenység vizsgálatához éghajlati, meteorológiai adatok, indikátorok, indexek előállítása és feldolgozása (közreműködés a területfejlesztési politikáról szóló 2009. évi Országgyűlési összeállításában)

 

♦  Klímasérülékenység regionális értékelésének módszertana

 

♦  Közreműködés a UNFCCC 5. Nemzeti Jelentés összeállításában

 

♦  Az éghajlati sérülékenység regionális dimenzióinak vizsgálata

 

♦  A megújuló energiák területi értékelésének T-MER rendszerbe illeszthető módszertanának kialakítása

 

♦  Közreműködés a kis- és középvállalkozások tevékenységének fellendítéséhez kapcsolatos garanciakonstrukciók kidolgozásában az energiatakarékosság, a megújuló energiahordozók és a környezetirányítási rendszerek területén

 

♦  Éghajlatváltozásból eredő kistérségi kockázatok, területi érzékenység és alkalmazkodó képesség térségi vizsgálati módszertanának kialakítása

 

♦  ENEREGIO projekt: A fenntartható és biztonságos kistérségi energiagazdálkodás vizsgálata az energiatakarékosság és megújuló energiaforrások optimalizálásával

 

♦  CLAVIER projekt: Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe

 

♦  HAGRID projekt: Új generációs grid technológiák kifejlesztése és meteorológiai alkalmazása a környezetvédelemben és az épületenergetikában (Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda megbízásából) előző évekből átnyúló munka

 

♦  KLÍMADINAMIKA projekt: Magyarország éghajlatának dinamikai vizsgálata és a numerikus modelleken alapuló regionális klíma-előrejelzések módszertanának megalapozása

 

♦  "Éghajlatváltozás, klímakutatás - 2007" című kiadvány szakmai előkészítése

 

♦  Közreműködés a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia szakmai egyeztetési folyamatában: a résztanulmányok minőségbiztosítása, interjúk lebonyolítása

 

♦  CARBON-PRO projekt: Carbon balance drafting and new resources management tools according to Kyoto Protocol (szakértői közreműködés)

 


2001 - 2005 közötti időszak

♦  Tanulmány készítése a "Stratégiai környezeti vizsgálatok klíma elemei" témakörében

 

♦  CLIMPAQ projekt: a Kárpát-medence éghajlatának tendenciái és ezek lehetséges hatása a levegőminőség alakulására

 

♦  A Fűzfői Erőmű Kft biomassza tüzelésre történő átállásához és az ezzel járó szén-dioxid kibocsátás-csökkentés értékesítéséhez készített Project Design Document kidolgozása (szakértői közreműködés)

 

♦  INFOKLÍMA - Klímavédelmi Információs Rendszer kifejlesztése és közcélú WEB-es megjelenítése

 

♦  A klímavédelem nemzetközi kereskedelmi és beruházási mechanizmusában (együttes végrehajtásban) való hazai részvétel stratégiája

 

♦  A klímavédelem állami feladatkörbe eső szabályozásának lehetőségei: A Kiotói Jegyzőkönyvhöz való csatlakozás előkészítése

 

Referenciáink a Stratégiai Környezeti Vizsgálatok területén

 

2017. év

 ♦  Eneregetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv, valamint az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálatának aktualizálása

 

2016. év

♦  Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv (EFCsT) stratégiai környezeti vizsgálat tematikájának elkészítése

 

♦  Távhőfejlesztési Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Környezeti értékelés lefolytatása és a stratégiai környezeti vizsgálat elkészítése a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvizi Világbajnokságra


2015. év

♦  Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig (NEHCST-3) stratégiai környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése

 

♦  Magyaror Halgazdálkodási Operatív program (MAHOP) stratégiai környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése

 

♦ Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata

 

2014. év

♦   Energetikai Iparfejlesztési és K+F Cselekvési Terv stratégiai környezeti vizsgálata 


2013. év

♦  Nemzeti Épületenergetikai Stratégia (NÉeS) stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv II. stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) stratégiai környezeti  vizsgálata

 

2012. év

♦  Közreműködés „A vasút szerepe Sopron városában” című dokumentum SKV és Környezeti Jelentés kidolgozásában

 

♦  A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Az ELI-ALPS Program (Extreme Light Infrastructure) stratégiai környezeti vizsgálata

 

2011. év

♦  Az ÚMFT 2011-2013 akciótervek stratégiai környezeti vizsgálatainak értékelése

 

♦  Nemzeti Energiastratégia stratégiai környezeti vizsgálata

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidős (mid-term) értékelése

 

♦  Duna SKV: A Bős-Nagymaros ügyben hozott hágai ítélet végrehajtásával kapcsolatos beavatkozások stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Tervek, programok, koncepciók klímaérzékenységének értékelési lehetőségei a stratégiai környezeti vizsgálatokban

 

♦  Közreműködés a Szigetköz (Bős-Nagymaros) stratégiai környezeti vizsgálata előkészítésében

 

♦  A Területfejlesztési Regionális Operatív Programok Stratégiai Környezeti Vizsgálata

 

♦  Balaton Régió Fejlesztési Terv (2007-2013) Stratégiai Környezeti Vizsgálata

 

♦  Magyarország Nemzeti Halászati Stratégiai Terv és a Halászati Operatív Program stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Közreműködés a környezeti vizsgálattal és környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatos minisztériumi alaptevékenység szakmai megalapozásában

 

♦  Stratégiai környezeti vizsgálatok módszertana (érdekérvényesítés és nemzetközi tapasztalatcsere a Strukturális Alapok Hálózata a Fenntartható Jövőért (SAH) keretében)

 

♦  Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv és Program stratégiai környezeti vizsgálata

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  A Vásárhelyi Terv stratégiai környezeti vizsgálata: a Szamos-Kraszna-közi tározó klimatológiai fejezetének kidolgozása

 

♦  A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programjainak stratégiai környezeti vizsgálata

 

♦  Éghajlati hatástanulmány a Balaton vízpótlásához készített stratégiai környezeti hatásvizsgálathoz

 

Referenciáink az önkormányzati környezetvédelem, környezetvédelmi programok, hulladékgazdálkodás területén

 

 2019. év

♦   Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat illetékességi területére elfogadott SECAP programelemeinek végrehajtása

 

 2017. év

♦   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programjának elkészítése

 

2016. év

♦   Dombóvár Város Önkormányzatának egyes pályázataihoz kapcsolódó költség-haszon elemzések elkészítése

 

♦   Közreműködés Vecsés Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozásában

 

2015. év

♦   Budapest Főváros Környezeti Programjának kidolgozásához, szakértői tanácsadói feladatok ellátása

 

♦  Budapest Főváros XI. kerület Környezetvédelmi Programjának elklszítése

 

2012. év

♦  Közreműködés a GYSEV Zrt fejlesztési stratégiájának kialakításában


♦  Közreműködés a KFI Fehér Könyv kidolgozásában: szakmai szerkesztői feladatok ellátása a "Környezetvédelem" és az Energetika" fejezetekre

 

2011. év

♦  Budapest Főváros Környezeti Program kidolgozása

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Közreműködés Budapest Főváros Környezeti Progamjának felülvizsgálatában

 

♦  Közreműködés a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásban: "Környezeti helyzetértékelés - a környezet állapotát befolyásoló főbb tényezők" című fejezet kidolgozása

 

♦  Budaörs települési környezetvédelmi stratégiájának és az önkormányzat környezetgazdálkodási tervének kidolgozása, valamint Budaörs hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

 

♦  Gyál Környezetvédelmi Program-stratégiájának kidolgozása

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  Hulladékgazdálkodási Tervek kidolgozása a szobi kistérség 13 települése részére

 

♦  Gyál Hulladékgazdálkodási Tervének kidolgozása

 

♦  Zirci kistérség 11 településének közös települési hulladékgazdálkodási terve

 

♦  Módszertani koncepció kialakítása a Települési Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásához

 

♦  eCOFORUM: Települési környezetvédelmi kezdeményezések hálózata a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának keretében

 

♦  Önkormányzati felmérés és éghajlati hatástanulmány a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése keretében

 

♦  A települési környezetvédelmi programok kidolgozásának lehetőségei Bács-Kiskun Megyében: tervezési segédlet és útmutató összeállítása

 

♦  Pest Megye belvízzel veszélyeztetett területeinek feltérképezése és kockázatelemzése

 

Referenciáink a környezetpolitika, fenntarthatósági politikák, környezetstratégia, oktatás-képzés

 


 

2020. év

♦  Fenntarthatósági Jelentés készítése az ATEV Zrt. részére


2019. év

♦  Szakterületi értékelés a Nemzeti Fenntatható Fejlődési Keretstratégia harmadik Előrehaladási Jelentéséhez: természeti erőforrások állapota

 

2017. év

♦  Szakterületi értékelés a Nemzeti Fenntatható Fejlődési Keretstratégia második Előrehaladási Jelentéséhez: természeti erőforrások állapota


2015. év

♦  Zöldgazdaságfejlesztési és éghajlatvédelmi tárgyú projekt keretében (KEOP-7.9.0/12-2013-0034) képzési koncepció, valamint tantárgyi tematikák, tantervek készítése a Zöld Monitoring Program megalapozásához

 

 Megalapozó tanulmány az NFFS (Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia) Monitoring
jelentéshez: természeti erőforrások

 

2014. év

♦  Épületenergetikai Civil Akadémia (ÉCA) képzésein előadások megtartása - keresztszerződés

 

2013. év

♦  Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok – természeti erőforrások mutatói

 

♦  Közreműködés „A 2014-2020 közötti nemzeti vidékfejlesztési program” előzetes (ex-ante) értékelésének elvégzésében

 

♦  Tanulmány készítése az OFTK és Partnerségi Megállapodás környezeti teljesítmény-értékeléséről

 

2012. év

♦  Energetikai hatékonysági programok kidolgozása és menedzsmentje című tantárgy tananyagának szakmai lektorálása

 

2011. év

♦  Alapozó tanulmány a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Stratégiához: természeti erőforrások fenntartása

 

♦  Tananyagfejlesztés: Klímaprogramok, klímastratégiák

 

♦  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (2007-2013) félidős (mid-term) értékelése

 

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Agrár-és vidékstratégia irányainak kidolgozása és megalapozása a fenntartható fejlődés követelményeinek figyelembevételével

 

♦  Környezet és Energia Operatív Program pályázatok értékelése (keretszerződés)

 

♦  Közreműködés a harmadik Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásban: "Környezeti helyzetértékelés - a környezet állapotát befolyásoló főbb tényezők" című fejezet kidolgozása

 

♦  Környezetvédelemmel és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatási-képzési területen együttműködési megállapodás

 

♦  A területfejlesztési támogatási adatok területi hatáselemzését, értékelését biztosító támogatáspolitikai területi hatásértékelés módszertan kidolgozása és T-MER-be integrálása a környezeti állapot hatásterület vonatkozásában.

 

♦  A környezetvédelmi szempontok érvényesítése a Strukturális Alapok felhasználásában

 

♦  Kis- és középvállalkozások környezetvédelmi tevékenységének kutatása és fejlesztése: a GVOP pályázati rendszerének elemzése az eddigi projektek tükrében

 

2000 - 2005 közötti időszak

♦  A HEFOP és ROP pályázatok minőség-biztosítása a Projekt Előkészítő Alap keretében

 

♦  Az energetikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az energiahatékonyság javításának lehetőségei a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban

 

♦  Tanácsadás és tanulmány a távhőszolgáltatásról való leválás szabályozásának környezetvédelmi, energia- és ágazatpolitikai kérdéseiről

 

♦  Egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az engedélykérelmi dokumentáció összeállításához útmutató és űrlapok kidolgozása

 

♦  Szakértői közreműködés az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában

 

♦  Környezetvédelmi munkaanyagok készítése a területi munkafolyamatok alakulásáról és a területfejlesztési politika érvényesüléséről szóló Országgyűlési Jelentéshez és az Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatához

 

♦  Hibrid rendszerek lehetséges hazai működési területeinek értékelése

 

♦  A Cardiff-i folyamatokból adódó hazai feladatok értékelése, a vizsgálati elemzés szerepe a környezetpolitika ágazati integrációjában

 

♦  Módszertani fejlesztési koncepció kidolgozása Magyarország környezeti, természeti állapotának komplex értékeléséhez

 

♦  "Pest megye mint a környezeti partnerség mintarégiója" című projekt vezetése

 

♦  Az önkormányzatok középtávú környezetvédelmi törekvéseinek felmérése és elemzése

 

♦  Környezetvédelmi követelmények az új magyar energiapolitikában

 

♦  Szakértői közreműködés a Nemzeti Környezetvédelmi Program Éghajlatváltozási Akcióprogramjának kidolgozásában

 

♦  Az NKP-II és az EU implementációs tervek végrehajtásának összehangolási lehetőségei

 

♦  "Környezet- és Természetvédelmi Szemle” című folyóirat megalapításának lehetőségei

 

♦  Szakértői tanulmány készítése a különböző ágazati fejlesztések környezeti hozzáadott értékének becslésére

 

♦  Szervezési feladatok ellátása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásához

 

♦  Államilag támogatott környezet-orientált programok végrehajtásának számszerű ellenőrzése és mérése: ECO21 indikátor kialakítása

 

♦  A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat EU konform átalakításának operatív terve

 

♦  Visegrádi közös környezetvédelmi akcióprogram előkészítése

 

♦  A második Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008) koncepcionális elemeinek kidolgozása

 

♦  Támogatási rendszerünk EU konform átalakításával összefüggő monitoring feladatok, programvégrehajtási előrehaladási mutatók (indikátorok) fejlesztése

 

♦  Hosszútávú fenntartható fejlődési forgatókönyvek kidolgozása: ágazati és környezeti jövőképek és kitekintések 2010-ig

 

Referenciáink a környezetvédelmi engedélyezési eljárások, környezeti hatásvizsgálatok területén

2006 - 2010 közötti időszak

♦  Az egykori Óbudai Gázgyár telephelyén kialakult talajszennyeződés kármentesítési beavatkozáshoz kapcsolódó pályázatok környezetvédelmi tervének és minőségtervének értékelése

 

♦  Közreműködés az Etyek - Alcsúti út menti terület szabályozásához: részanyag készítése a élőhely felmérés (flóra és fauna) és ökológiai, természetvédelmi értékelés témakörében

 

♦  Környezetvédelmi ügyviteli szolgáltatás biztosítása a Hajdúnánási Téglagyár számára

 

♦  Korda Sándor Filmstúdió építési engedélyezési dokumentáció környezetvédelmi tervfejezet III. ütem módosítása

 

♦  A Váci út 144-150. sz. alatt megépülő Irodaház környezetvédelmi engedélyeztetéséhez előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

♦  Kaposvár landfill gas utilization Joint Impelementation projekthez PDD (Project Design Document) kidolgozása

 

♦  Környezetvédelmi tervfejezet kidolgozása a Korda Sándor Filmstúdió (Etyek) építési engedélyezési tervdokumentációjához (I.-II.-III. ütemekre)

 

♦  A Pápán megépülő PERLA Bevásárló és Szórakoztató Központ környezetvédelmi engedélyéhez előzetes vizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

♦  Az etyeki Korda Filmstúdió és csatlakozó beruházásai környezetvédelmi engedélyéhez környezeti hatásvizsgálati dokumentáció kidolgozása

 

2001 - 2005 közötti időszak

♦  Hajdúnánási téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése

 

♦  Szentesi téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése

 

♦  Bátaszéki Wienerberger téglagyár egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának elkészítése